Close

PERSONAL DE LA PROPIETAT I CONTINGUTS

Vam dur a terme la taxació de Béns Mobles de tot tipus: mobiliari de la llar i mobiliari industrial per a una varietat de raons: herència, inventari, traspassos, trasllats, vendes, compres, reclamacions, contractes d'arrendament, embargaments, préstecs, entre d'altres.

Per a qualsevol dubte o de preus si us plau, no dubteu a contactar amb nosaltres, especialistes en la valoració de béns mobles de tot tipus.

Els nostres informes són vàlides en tant judicials i administratius, així que vostè pot utilitzar per a la valoració d'actius de les empreses, els balanços de les empreses, comprovació de valors, taxacions briefing previ a la compra/venda, la separació de béns entre els socis, la distribució d'actius, amb garanties d'hisenda o la seguretat social, el fraccionament de l'IVA, el fraccionament de la seguretat social, garnishments, préstecs,...

Estem especialitzats en el tractament, gestió i desenvolupament de tot tipus d'informes dels experts. El nostre equip d'experts realitza taxacions, peritatges i informes judicials i participar en una àmplia varietat de disciplines i/o especialitats.

Col·laborem amb professionals de reconegut prestigi i experiència contrastable en el seu àmbit professional i la cort. Els experts han estat seleccionats i ratificat per endavant per la nostra empresa, per garantir la prestació dels seus serveis professionals.


Close