Close

PSICOLOGIA JURÍDICA

Expert informe psicològic examinador. Aquest tipus d'informe és utilitzat en diversos casos: lloc de treball assetjament, mobbing, dany psíquic, discapacitat,... Hauria de mostrar els resultats dels estudis i proves per a examinar el jutge.

L'informe de l'expert, psicològic, teòricament, no tenen un perfil vinculant i serà una prova més en el procés judicial per a valorar pel jutge, però a la pràctica aquests documents tenen gran rellevància per a la seva presa de decisions, ja que tenen una gran confiança en la feina feta pels psicòlegs com a forense i dels seus equips.

Estem especialitzats en el tractament, gestió i desenvolupament de tot tipus d'informes dels experts. El nostre equip d'experts realitza taxacions, peritatges i informes judicials i participar en una àmplia varietat de disciplines i/o especialitats.

Col·laborem amb professionals de reconegut prestigi i experiència contrastable en el seu àmbit professional i la cort. Els experts han estat seleccionats i ratificat per endavant per la nostra empresa, per garantir la prestació dels seus serveis professionals.


Close