Close

INTRODUCCIÓ A LA GEMMOLOGIA

INTRODUCCIÓ A LA GEMMOLOGIA No hi ha productes en aquesta categoria.

INTRODUCCIÓ A la GEMMOLOGIA Gemmologia, Conceptes generals: Introducció. Gemmes: naturals, sintètiques i la imitació. Minerals i Cristalls. Substància cristal·lina. Introducció. Substàncies cristal·lines. Amorf substàncies. Simetria: Elements i classes de simetria. Sistemes cristal·lins. Hàbit. Maclas. Les propietats físiques (I): Duresa, concepte, i les seves limitacions. Escala de Mohs. Fractura i exfoliació. Pes específic. Unitats de pes. Mètodes de mesura. Avantatges i desavantatges de cada mètode. Les propietats físiques (II) la llum-dependent. Introducció. Color. La transparència. Reflexió. La refracció. Reflexió Total Interna. L'índex de refracció. Refracció simple i doble refracció. Mesura de l'índex de refracció: el refractòmetre. Dispersió. Espectroscopi. Espectres de joies. Lluminositat, brillantor, color jocs, opalescence, asterisme, etc Propietats Químiques. Cristal·lografia, a causa de les diferents colors. Com són els colors de les gemmes del mateix costum. Laboratori: Diferents proves amb joies per a l'observació. 3 SETMANES, 2 DIES A la SETMANA DE l ' 1 ½ HORA O 2 SETMANES 2 DIES A la SETMANA 2 HORES

Close