Close

INTEL·LECTUAL PIRATERIA

La infracció dels drets de propietat intel·lectual que hem d'afrontar algunes "còpies" o "falses" són cada vegada més difícils d'identificar. És per això que és necessari per a la recerca i la col·laboració amb els agents implicats en el tema per a facilitar aquesta tasca.

Podem trobar-nos en l'obligació o la necessitat de realitzar un informe que demostra, justificant o rebatre l'origen i les condicions per a comprovar si ens trobem davant de la còpia/ falsificats o original i fiable.

Si en qualsevol d'aquests casos, podem donar-li l'examen o informe necessari per a resoldre qualsevol tipus de conflicte entre aquests, o qualsevol altre. Consulteu-nos sense compromís.

Estem especialitzats en el tractament, gestió i desenvolupament de tot tipus d'informes dels experts. El nostre equip d'experts realitza taxacions, peritatges i informes judicials i participar en una àmplia varietat de disciplines i/o especialitats.

Col·laborem amb professionals de reconegut prestigi i experiència contrastable en el seu àmbit professional i la cort. Els experts han estat seleccionats i ratificat per endavant per la nostra empresa, per garantir la prestació dels seus serveis professionals.


Close