Close

ACCIDENTS DE TREBALL

El nostre equip d'experts està disponible per oferir-li el millor expert serveis en accidents laborals al nostre abast, proporcionats per experts i especialistes en prevenció de riscos que han exercit la professió de tècnic en prevenció. Amb la corresponent aprovació en l'àmbit nacional i europeu.

Portem a terme:

  • Informe d'experts de part.
  • Informes judicials.
  • L'opinió d'experts en la cort.
  • Conclusions en relació amb les responsabilitats.
  • L'estudi de la història.
  • Reconstrucció d'accidents.

Estem especialitzats en el tractament, gestió i desenvolupament de tot tipus d'informes dels experts. El nostre equip d'experts realitza taxacions, peritatges i informes judicials i participar en una àmplia varietat de disciplines i/o especialitats.

Col·laborem amb professionals de reconegut prestigi i experiència contrastable en el seu àmbit professional i la cort. Els experts han estat seleccionats i ratificat per endavant per la nostra empresa, per garantir la prestació dels seus serveis professionals.


Close