Close

ACCIDENTES DE TRABALLO

O noso equipo de expertos está dispoñible para fornecer-lle o mellor especialista de servizos en prevención de accidentes ao noso alcance, proporcionada por expertos e especialistas en prevención de riscos que exerceron a profesión de técnico en prevención. Co aprobacións pertinentes a nivel nacional e europeo.

Levamos a cabo:

  • Informe pericial de parte.
  • Informes para o tribunal.
  • Opinións de expertos en tribunal.
  • Conclusións en relación ás responsabilidades.
  • O estudo da historia.
  • Reconstrución de accidentes.

Estamos especializados en tramitación, xestión e desenvolvemento de todo tipo de informes de expertos. O noso equipo de expertos realiza avaliacións, opinións de expertos e informes tribunal e parte nunha ampla variedade de disciplinas e/ou especializacións.

Nós colaborar con profesionais de recoñecido prestixio e experiencia verificábeis no seu campo profesional e tribunal. Os expertos foron seleccionados e ratificado con antelación pola nosa empresa, para garantir a prestación dos seus servizos profesionais.


Close