Close

MARINA ENQUESTES

Estem capacitats per actuar com forenses. Actuem com a experts designats per qualsevol de les parts, com ara experts nomenat pel jutjat o Tribunal.

Portem a terme:

  • Inspeccions de l'estat i condició.
  • Inspecció i anàlisi de l'osmosi inversa.
  • Expert jurídic naval.
  • Inspecció de danys a motors i maquinària.
  • Valoració de vaixells.
  • Proves de mar.
  • La inspecció de danys de la carena.

Estem especialitzats en el tractament, gestió i desenvolupament de tot tipus d'informes dels experts. El nostre equip d'experts realitza taxacions, peritatges i informes judicials i participar en una àmplia varietat de disciplines i/o especialitats.

Col·laborem amb professionals de reconegut prestigi i experiència contrastable en el seu àmbit professional i la cort. Els experts han estat seleccionats i ratificat per endavant per la nostra empresa, per garantir la prestació dels seus serveis professionals.


Close