Close

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Grazas ao noso equipo de expertos, que producimos todo tipo de documentos técnicos e/ou científica: Informes de Expertos de Festa / Xudicial Opinións de Expertos Extraxudicial e Pre Informes de Extraxudicial. E a súa ratificación en Xuízo no caso de que sexa necesario.

Ofrecemos diferentes tipos de experto avaliacións de Accidentes de tráfico como: informes de expertos, experto avaliacións de vehículos, accidente reconstrución, avaliación de danos e análise de deformacións.

Avarías, quilometraxe falsificados, causas de accidentes, etc, Para o experto, é necesario analizar e estudar coidadosamente o caso, da documentación achegada polo cliente, e facer a correspondente inspección visual do vehículo.

Reconstrución de accidentes. Para o experto, especialista é necesario para analizar e estudar coidadosamente o caso, a partir da información da declaración, pero tamén da súa propia metodoloxía:

  • Análise de declaración e/ou informe técnico
  • Análise de declaracións de testemuñas
  • Inspección Ocular do lugar
  • Inspección de diferentes vehículos implicados
  • Identificación de vítimas
  • Análise das pegadas
  • Análise de discos de tacógrafo
  • Realización de medicións e cálculos

Desacordos coa compañía de seguros: Normalmente, o experto testemuñas son profesionais que están a responsable de avaliar a reparación. En caso de non estar satisfeito coas especialista de seguros, como un individuo pode contratar un especialista para propias que conta coa mesma validez que a do que pode ter a compañía de seguros. Os expertos, na súa maioría, tenden a usar unha ferramenta informática que é chamado de "Audatex", referencial e estándar de mercado en servizos e solucións para a valoración de solicitudes. No 80% das valoracións dos afirma que actualmente se realiza en España, está a usar solucións de Audatex.

Estamos especializados en tramitación, xestión e desenvolvemento de todo tipo de informes de expertos. O noso equipo de expertos realiza avaliacións, opinións de expertos e informes tribunal e parte nunha ampla variedade de disciplinas e/ou especializacións.

Nós colaborar con profesionais de recoñecido prestixio e experiencia verificábeis no seu campo profesional e tribunal. Os expertos foron seleccionados e ratificado con antelación pola nosa empresa, para garantir a prestación dos seus servizos profesionais.


Close