Close

En Artsvalua estamos ao seu servizo para o procesamento, elaboración e asesoramento de todo tipo de informes de expertos. O equipo de técnicos altamente cualificados para realizar os informes segundo as súas necesidades. Os nosos informes teñen validez en fronte de todas as clases de xurídicos e administrativos. Ofrecemos un equipo de profesionais con alta calidade profesional e unha proximidade que facilitará a nosa comunicación desde o primeiro momento.

Criterios para fixar os honorarios profesionais da actividade do experto:

Estes criterios foron elaborados por unha Comisión designada para o efecto polo Consello de Administración da ANTPM (Asociación Nacional de Avaliadores Experto, testemuñas, e Mediadores), para orientar o cliente sobre a base de que pode ter en consideración cando a fixación de honorarios profesionais obtidos pola actividade especialista de calquera tipo, e especialmente dentro da Criminoloxía e Psicoloxía forense.

Para estes efectos, é importante ter en conta a prohibición de recadación de taxas segundo unha porcentaxe do resultado do litixio, o que sería unha perda total de obxectividade e imparcialidade indispensable para o desempeño de un experto.

En xeral, para fixar os honorarios de ser pesados os distintos factores que, en cada caso, están presentes, tales como o traballo profesional realizado, a complexidade do estudio específico do obxecto da experiencia, o tempo gastado na execución da orde e a responsabilidade financeira da materia.

Estes criterios están destinados a servir como referencia, en calquera especialidade, para o cálculo dos honorarios profesionais obtidos pola actividade do experto está confiado.

En calquera caso, á marxe da maior ou menor variación que podería ser feito en cantidade segundo o tipo e o grao de dificultade do traballo necesario, é aconsellable manter sempre en conta que, en todo momento, o noso rendemento é rexido pola eficiencia, a profesionalidade, a obxectividade, a veracidade e a honestidade.

Se quere saber máis sobre as nosas especialidades :

Tipo de Avaliacións:

PARTICIÓNS DE HERDANZA

VEHÍCULOS & CLÁSICO

ANTIGÜIDADE & COLECIONÁVEIS

PALEONTOLOXÍA (OS FÓSILES)

PROPIEDADE VALORACIÓNS

OBRAS DE ARTE

PROPIEDADE PERSOAL E CONTIDOS

ARTE-PINTURA

INTELECTUAL PIRATERÍA

EXPERTO FORENSE

CALIGRÁFICOS

GEMOLOGIA E XOIAS

DOCUMENTOSCOPIA

PATENTES E MARCAS

ACCIDENTES DE TRÁFICO

ACCIDENTES DE TRABALLO

MARIÑA INVESTIGACIÓNS

ACCIDENTES E INCENDIOS

PSICOLOXÍA XURÍDICA

BALÍSTICA E ARMAMENTO

Descargar a nosa taxa de

Teléfono de Atención ao cliente : 935 275 446 E-m@il: atencionalcliente@artsvalua.éTarifa de tasación y valoración.

 

DISPOSICIÓNS XERAIS

1 Determinación das taxas.

Estes criterios inclúen o curso normal, regular e frecuente no desempeño profesional do experto.

En xudicial asuntos estes criterios inclúen o normal intervención e completa no procedemento, de acordo coas normas de procedemento en vigor, sempre incluíndo consultas e pre-reunións, o exame e estudo da historia, o proceso regular, as saídas do firme dentro da mesma cidade, a elaboración de opinión, etc

En aqueles casos, xudiciais e non xudiciais, en que hai circunstancias especiais que esixen un maior ou menor número de accións que o habitual, será capaz de aumentar ou reducir as taxas en proporción ao traballo realmente feito.

Para a fixación de taxas, debe ter en conta o volume e complexidade dos rexistros analizados, o tempo investido e a responsabilidade financeira en litixio de un asunto asunto a opinión de expertos, se fose valioso diñeiro, especialmente en aqueles opinións de expertos son considerados excepcional, debido ao seu volume, complexidade ou a participación de outros especialistas, con asistencia, a xuízo.

Cando o experto aceptou a oficina ou ten comezou a traballar e non foi capaz de concluír o traballo de o experto está confiado, por causa alén do seu control, incluíndo a retirada ou posterior acordo das partes, terá dereito a recibir o importe das taxas acumulado ata ese momento.

 

2º Remuneración para o tempo de traballo.

Onde non é adecuado para o proxecto de lei, no sentido de calquera das recomendacións contidas nos presentes criterios, ou, parece tan acordo con aqueles que encomendou a experiencia, pode ser utilizado como sistema de remuneración para o tempo de traballo empregado.

En tales casos, é tomada como a unidade reloxo un mínimo de 60 minutos (50 euros).
Por hora de traballo, tendo en conta a complexidade do asunto, vai posgrao honorarios prudencialmente, con un valor de 150 euros.

Este criterio aplicarase no seu caso, para a súa consulta, así como para reunións con outros especialistas da mesma ou outra profesión, sempre que se realizou no oficinas profesionais do experto. No caso de que se teñen que realizar fóra da oficina ou de fóra da súa localidade, o que vai aumentar as cantidades, prudencialmente, en conexión con cada curso e con independencia, en calquera caso, subministrado que son xerados por custos de transferencia, aloxamento, comidas, etc, que pode ser pasado para os responsables da experiencia.

 

3ª Actualización de cantidades fixas:

Para o obxecto de neutralizar os cambios de valor que pode ocorrer en cantidades fixas identificadas por estes criterios, estes deben ser estabilizado – cada ano - por aplicación do deflator do índice de prezos ao consumidor (CPI), que toma como base o primeiro de xaneiro de 2012.

 

4º os Gastos necesarios para o desenvolvemento da experiencia.

En gasto en cumprimento do coñecemento debe ser dirixido para o experto para facer necesario gastos, o importe dos seus honorarios serán engadidos, como complementada, para os custos incorridos.

 

5 Aplicación da disposición de fondos.

A fin de xestionar os gastos e comisións vencidos e vencidos, que son necesarios para o desenvolvemento da experiencia, o experto pode solicitar, para que ou quen está implicado, o importe que entender para cubrir tales conceptos, na conta do importe total da experiencia. En caso de ser necesario para incorrer outros custos non determinado, en principio, o experto pode solicitar nova oferta de fondos para coidar deles.

 

6 Intervención do mediador do Consello de Administración da A. N. T. P. M.( ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVALIADORES EXPERTO, testemuñas, E MEDIADORES)

O Consello de Administración debe actuar de acordo cos criterios aquí contidas en facturas que xudicial ou non xudicial asuntos sometidos a el para consideración. Corresponde ao Consello ou a Comisión creada para o efecto para resolver as dúbidas que poidan xurdir na aplicación e interpretación destes criterios.


Close