Close

PATENTS I MARQUES

En el nostre equip, hem forense Experts en Propietat Industrial i Intel·lectual de manera que podem oferir-vos qualsevol informe tècnic en matèria de signes distintius, marques o noms comercials, en qualsevol àmbit del conflicte es troba: estudis preliminars, nom conflictes, comparada informes (a partir de la similitud de sons, la fonètica, la imatge, l'estil, els colors, la competència deslleial...).

El nostre treball s'aporten les evidències necessàries per a resoldre el seu problema.

Els nostres informes són vàlides en tant judicials i administratius, així que vostè pot utilitzar per a la valoració d'actius de les empreses, els balanços de les empreses, comprovació de valors, taxacions briefing previ a la compra/venda, la separació de béns entre els socis, la distribució d'actius, amb garanties d'hisenda o la seguretat social, el fraccionament de l'IVA, el fraccionament de la seguretat social, garnishments, préstecs,...

Estem especialitzats en el tractament, gestió i desenvolupament de tot tipus d'informes dels experts. El nostre equip d'experts realitza taxacions, peritatges i informes judicials i participar en una àmplia varietat de disciplines i/o especialitats.

Col·laborem amb professionals de reconegut prestigi i experiència contrastable en el seu àmbit professional i la cort. Els experts han estat seleccionats i ratificat per endavant per la nostra empresa, per garantir la prestació dels seus serveis professionals.


Close