Close

PATENTES E MARCAS

No noso equipo temos Expertos forenses en Propiedade Industrial e Intelectual, de xeito que podemos ofrecer-lle calquera informe técnico en termos de signos distintivos, marcas ou nomes comerciais, en calquera ámbito do conflito é atopado: estudos preliminares, nome conflitos, comparativa informes (de semellanza do son, fonética, imaxe, estilo, cores, competencia desleal...).

O noso traballo vai proporcionar as probas necesarias para resolver o seu problema.

Os nosos informes son válidas en tanto xudicial e administrativa, de xeito que se pode usar para a valoración dos activos das empresas, os balances das empresas, a comprobación de valores, avaliacións reunión previa para a compra/venda, a separación de bens entre os socios, distribución de activos, garantías de facenda ou a seguridade social, fraccionamento do IVE, fraccionamento da seguridade social, garnishments, préstamos,...

Estamos especializados en tramitación, xestión e desenvolvemento de todo tipo de informes de expertos. O noso equipo de expertos realiza avaliacións, opinións de expertos e informes tribunal e parte nunha ampla variedade de disciplinas e/ou especializacións.

Nós colaborar con profesionais de recoñecido prestixio e experiencia verificábeis no seu campo profesional e tribunal. Os expertos foron seleccionados e ratificado con antelación pola nosa empresa, para garantir a prestación dos seus servizos profesionais.


Close