Close

Bens do patrimonio. Zafra. Badajoz.

242.1

Remodelado

A propiedade este é un edificio único, que está composto polos seguintes elementos:

Local comercial 1: comercial 2: Casa: Oficina:

Superficie catastral: 383,00 m2.

Superficie rexistro: 379,50 m2.

Superficie planos previstos: 432,77 m2.

Superficie aprobou: 432,77 m2.

Máis detalles

 

Máis información

 

 

INFORME DE AVALIACIÓN.-

 

EDIFICIO: SINGULAR EDIFICIO DE VIVENDAS, LOCAIS

E OFICINAS

LOCALIZACIÓN: PLAZA DE ESPAÑA, Nº24, 06300. ZAFRA.

PROVINCIA: BADAJOZ

FINALIDADE: ASESORAMENTO DO VALOR DE MERCADO

DATA DA VISITA: 18/11/2015

VALOR DATA: 02/ 2016

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DA PROPIEDADE.-


1.1.- Física identificación.-

 

A propiedade este é un edificio único, que está composto polos seguintes elementos:

 

-Locais comerciais 1: Está situado na planta baixa con acceso desde a Praza de España. Actualmente está libre de inquilinos ou ocupantes.

 

-Locais comerciais 2: Está situado na planta baixa con acceso desde a Praza de España. A súa volta á rúa Álvarez Chamorro. É actualmente ocupado polo Banco Caixa Rural de Estremadura.

 

-Vivenda: Ocupa parte da planta baixa e primeiro piso. A súa principal é o acceso desde a Praza de España. Ten unha segunda acceso desde a rúa Álvarez Chamorro. El está actualmente ocupada pola propiedade.

 

-Oficinas: Ocupar o segundo piso. O seu acceso desde a rúa Álvarez Chamorro. Actualmente está libre de inquilinos ou ocupantes.

 

Enderezo: Praza de España nº 24

Cidade: Zafra

Provincia: Badajoz

Código Postal: 06300

 

Na data de 18/11/2015 fixo a visita, coa Construción rematada e acondicionado para o seu uso.

 

1.2.- Rexistro de identificación.-

 

A propiedade de avaliación ten as seguintes localización: Plaza de España, nº24, 06300, no concello de Zafra, na provincia de Badajoz, e cuxa rexistrado detalles son:

-Rexistro da propiedade de Zafra:

 

Facenda non.

sección

tendo

libro

folio

Rexistro

3.188

-

278

31

202

20

           

           

- Referencia á terra rexistro:

 

-5561303QC2556S0001RP

-5561303QC2556S0005IF

-551303QC2556S0003YS

-551303QC2556S0004UD

 

 

2.- FINALIDADE E ÁMBITO DE CLASIFICACIÓN PROGRAMACIÓN.-

 

A presente avaliación foi encomendado polo Artsvalua sl e para o propósito do cálculo do Valor de Mercado.

A avaliación do criterio utilizado é o Valor de Mercado, con métodos que están detalladas no informe.

A presente avaliación non cumpre os requisitos para o ECO-805-2003, sobre avaliación estándares de inmobles para determinadas entidades financeiras.

Para realizar o presente informe ten usado a seguinte documentación:

Rexistros Se (herdanza)

Documentación e levantamento catastral Se

 

Así mesmo, fixemos as seguintes comprobacións:

 

Inspección Ocular-interior

Construída superficie Se (*)

Servidumes visible Se

Estado de conservación ou de construción Se

Real correspondencia sobre o rexistro Se

Estado de ocupación Se

Uso actual destinados Se

Adaptación para a planificación urbana Se (*)

 

(*) Temos usado os plans previstos para extraer os cadros de superficies.

(*) A través do ordenador significa

Como resultado da documentación utilizada e os controis efectuados ese punto, temos obtido a datos e informacións que aparecen nos seguintes apartados deste informe.

 

 

3.- LOCALIDADE E MEDIO AMBIENTE.-


3.1.- Localidade.-

 

A propiedade de ser valorado está situado en Plaza España, nº24, 06300, no concello de Zafra, na provincia de Badajoz. Este concello ten as seguintes características básicas.

 

Poboación: 16.828 habitantes

Ocupación: Varios

 

Evolución: Crecente

 

3.2.- Medio ambiente.-

Características básicas:

Tipo de medio ambiente: urbana

Dominante usos: residencial / comercial

Nivel de renda: medio

Densidade: media

Xestión: - bloques de adhesión

Construído de calidade: media

Existencia de locais: alta

Áreas de peóns: Se ten

Destino da vivenda: (1) residencia de

Parques e xardíns: Se ten

 

Infraestrutura e grao de conservación:

Pavimentación: suficiente

Iluminación pública: suficiente

Abastecemento de auga: rede xeral

Teléfono: se ten

Saneamento: rede xeral

Cidade de Gas: Non ten

Electricidade: rede xeral

Grao de conservación: normal

Comunicacións, transporte e aparcamento:

 

Comunicacións: suficiente

Accesibilidade: bo

Transporte público: suficiente

Aparcamento: insuficiente

 

 

4.- O CAMPO.-

4.1.- De superficie.-

 

Superficie catastral:

383,00 m2

Superficie de rexistro:

379,50 m2

Superficie planos prestados:

432,77 m2

Superficie aprobou:

432,77 m2

 

4.2 Infraestrutura.-

 

No momento da visita, a terra en que está situado o inmoble a ser valorado ten as seguintes infraestruturas:

 

Pavimentación: suficiente

Teléfono: se ten

Auga: rede xeral

Iluminación: suficiente

Saneamento: rede xeral

Cidade de Gas: Non ten

Enerxía eléctrica: baixa tensión

 

 

 

 

5.- O EDIFICIO.-

5.1.- Descrición.-

 

O inmobles valorados en este informe constitúe un edificio completo, e están compostas por elementos cuxo tipo e en relación localización son reflectidas no apartado un. O edificio consta de tres pisos por riba do chan con respecto á praza de España, sendo os seus usos residenciais, comerciais e oficinas.

 

O seu equipo consistía en:

Aparcamento : Se vostede ten unha praza que imos destinar a vivenda.

Xardíns privados: Non ten

Piscina: Non

 

 

 

Os elementos que son valorados, teñen as seguintes características:

O programa funcional Local 1: (dimensión de praza España)

Local de negocio

Sen inquilinos, ou ocupantes

 

Condicións de habitabilidade:

Orientación: Esta

Iluminación: Normal

Vistas: normal

Ventilación: suficiente

Nivel de ruído: Baixo

 

 

O programa funcional Local 2: (nivel da praza de España)

Local de negocio

Alugado

 

Condicións de habitabilidade:

Orientación: varios

Iluminación: Normal

Vistas: normal

Ventilación: suficiente

Nivel de ruído: Baixo

 

 

O programa funcional da Vivenda

Cuartos: 6

Cuartos de baño/wc: 3

Salóns-comedor-ser: 3

Vestiario: 2

Garaxe: 1

Embarque

Cociña/oficina: 1

 

Outros: Despensa, distribuidores, receptores, patio cuberto, Adega

 

Condicións de habitabilidade:

 

Orientación: Varios

Iluminación: Normal

Vistas: Normal

Ventilación: Suficiente

Nivel de ruído: Baixo

 

 

 

Programa funcional segundo andar Oficinas

A realidade física do actual corresponde con 3 oficinas estender todos eles en varios departamentos e con todos os baños. A actual distribución desperdiçado moitas áreas comúns, facendo que a superficie útil de oficinas é moito menor para o que pode ser explotado cunha lixeira variación da distribución.

Condicións de habitabilidade:

 

Orientación: Varios

Iluminación: Normal

Vistas: Normal

Ventilación: Suficiente

Nivel de ruído: Baixo

 

 

5.2.- Constructivo características.-

 

Elementos clave do edificio:

Fundación: descoñecido

Estrutura: Muros de contención de carga

Portada: Mixta

Recinto: Fabricados ladrillo

Illamento: Non ten

Carpintería ext.: Madeira

 Acabados, a maioría de propiedade:

 

Solos

Paredes

Teitos

Área de estar

Cerámica

Pintura

Pintura

Cuartos

Cerámica

Pintura

Pintura

Locais húmidos

Cerámica

Cerámica

Pintura

Cociña

Cerámica

Cerámica

Pintura

 Equipo sanitario: calidade media

Instalacións do inmoble:

Encanamento: cobre Rede

Calefacción: Non

Aire acondicionado: Dividir Tipo

Electricidade: Se ten

Cidade de Gas: Non ten

Teléfono: Chamadas. Normalizado

Seguridade: Non ten

 

 

 

 

5.2.- Superficies.-

A superficie do edificio, en m2 é a seguinte:

 

SUPERFICIES

Superficie

Superficie

Superficie

POR NIVEIS

Construído

Construído

Construído

E USA

Pechado (m2)

PP. Común (m2)

Valioso (m2)

       

Nivel 0

     

Local 1

132,69

 

132,69

Local 2

136,73

 

136,73

Vivenda

134,73

 

 

Área común oficinas

28,62

 

 

Subtotal Nivel 0

432,77

   
       

Nivel 1

     

Vivenda

386,03

 

 

Área común oficinas

29,50

 

 

Subtotal Nivel 1

415,53

   

Nota foi taxas de desconto para a superficie do patio

   
       

Nivel 2

     

Oficina 1

52,24

23,33

75,57

Oficina 2

90,77

40,53

131,30

Oficina 3

155,02

69,23

224,25

Terraza

42,53

 

 

Área común oficinas

74,97

 

 

Subtotal Nivel 2

415,53

   
       

Total

De 1,263,83

133,09

 

 

 

SUPERFICIES

Superficie

Superficie

Superficie

PARA USA

Construído

Construído

Construído

 

Pechado (m2)

PP. Común (m2)

Valioso (m2)

Local 1. Nivel 0

132,69

0,00

132,69

Local 2. Nivel 1

136,73

0,00

136,73

A vivenda.

Os niveis 0 e 1

520,76

0,00

520,76

Oficina 1 Nivel 2

52,24

23,33

75,57

Oficina 2 Nivel 2

90,77

40,53

131,30

Oficina 3 Nivel 2

155,02

69,23

224,25

Terraza Nivel 2

42,53

0,00

0,00

 

1.130,74

133,09

Para 1221,30

       

Nota: estas superficies foron calculadas en base a debuxos sempre

 

 

5.4.- Situación actual: Antigüidade e estado de conservación.-

Teñen unha idade de 56 anos , aproximadamente, e o seu estado de conservación é maior do que debería ser para a súa idade.

Estímase que o resto vida útil superior ao que debería ser para a súa idade e a igualdade de 65 anos.

 

6.- SITUACION URBANISTICA.-

 

De acordo coa planificación urbana en vigor que lle sexa aplicable a propiedade está situada dentro de solo urbano consolidado con un índice de protección, que non permiten a substitución, e os límites do posible obras de reforma e rehabilitación.

7.- RÉXIME DE PROTECCIÓN, POSESIÓN E OCUPACIÓN.-

 

Réxime de protección.-

De conformidade coa documentación presentada e coa información obtida durante a visita, o edificio non está acollida a calquera réxime de protección pública actualmente.

Posesión e ocupación.-

Sobre a base da visita e a información recibida, na data da visita o edificio foi parcialmente ocupada, a avaliación valor foi calculado baixo a suposición de que o inmoble atópase libre de arrendatarios e ocupantes. O local 2 é alugado con contrato de arrendamento expirou, segundo a documentación achegada con valor estimado, baixo a hipótese de que é libre de inquilinos ou ocupantes.

Servidumes.-

Houbo servidumes visible afectar á propiedade.

 

8.- INFORMACIÓN SOBRE O MERCADO.-

 

Fixemos unha investigación do segmento de mercado relativos a inmobles son comparables cos valores, co seguinte resultado:

Oferta: O nivel de oferta de inmobles comparables é medio-alto. As características da propiedade valorados son similares aos da media do mercado competitivo.

Demanda: A venda de propiedades semellantes na zona é medio. O nivel de renda do comprador medios.

Actualmente a demanda de inmobles comparables é inferior á oferta existente.

Prezos: O estudo de mercado comparable analizados son extraídos das seguintes mostras de vivendas:

Situación

Fonte

Idade

Superficie

Oferta De Prezo

Prezo Previsible

Unidade de valor de €/m2

 

   

m2

 
   

Construído

     

Plaza España,16

Api

10

101

240.000

Perder 216,000

2.138,61

Praza de España,18

Particular

33

107

Na 175,000

166.250

1.553,74

Plaza grande,9

Particular

50

1800

1.700.000

1.615.000

897,22

PL Rolda Pilar sn

Api

48

700

1.450.000

1.305.000

1.864,29

Pl de España, 17

Particular

44

200

190.000

Na 175,000

875,00

 

 

 

 

 

 

 

 Prezos: O estudo de mercado comparable analizados son extraídos das seguintes mostras de locais:

SITUACIÓN

FONTE

M2 de SUPERFICIE

PREZO/PREVISIBLE VENDA

UNIDADE DE VALOR

 

 

m2

 

€/m2

 

Construído

   

Plaza España,17

Real estate

230

350.000 €

1.522

Plaza De España,15

Real estate

120

200.000 €

1.667

Plaza España,1

Real estate

160

360.000 €

2.250

Plaza de España,6

Real estate

50

160.000 €

3.200

Ronda Maestranza,2

Particular

30

120.000 €

4.000

Piazza grande,5

Particular

36

85.000 €

2.361

  Prezos: O estudo de mercado comparable analizados son extraídos das seguintes mostras de oficinas:

SITUACIÓN

FONTE

SUPERFICIE

PREZO/PREVISIBLE VENDA

UNIDADE DE VALOR

 

 

m2

 

€/m2

 

Construído

 

 

Plaza de España,25 (Zafra)

Real estate

120

90.000 €

750,00

C/ Sevilla (Zafra)

Real estate

100

80.000 €

800,00

Francisco Moreno,2 (Zafra)

Real estate

70

60.000 €

857,14

C/ Sevilla,1 (Zafra)

Real estate

80

90.000 €

1.125,00

C/ Delgado Valencia,1 (Mérida)

Real estate

65

100.000 €

1.538,46

C/ Marquesa de pinares 2 (Mérida)

Particular

80

60.000 €

750,00

A homoxeneización das características do mercado datos obtidos mediante a dos inmobles, que é fixado o prezo foi feita a base das diferenzas observadas entre eles e, en particular, a súa data, localización, superficie, calidade construtiva e antigüidade.

Despois de tal homoxeneización, e posterior ponderación obtéñense os seguintes valores para a media unidade para o seu uso:

 

UNIDADE DE VALOR

USO

€/M2

COMERCIAL

2.900,00

RESIDENCIAL

996,00

OFICINAS

783,00

 

Expectativas: espérase que a curto-medio prazo da oferta e demanda son mantidos constante.

A previsíbel evolución dos prezos no curto-medio prazo é que permanecerá estable.

 

9.- CÁLCULO DE VALORES.-

9.1 Cálculo do custo de substitución/reposición.-

 

Aplicando o custo método, obtemos os seguintes resultados:

Custo de substitución

 

 

Unidade de valores € /m2 construído

Impacto de developable terra

   

500

Custo de construción nova

   

685

Gastos adicional necesario

12

%

142,20

Depreciación

35

%

-289,52

 

   

 

Custo de substitución neto

   

1.038

Custo de substitución bruta

 

 

1.327

Nota: O custo de construción foi determinado sobre a base das relacións de medios existentes no ámbito.

9.2.- Método de comparación

O mercado datos foron homoxeneizar e ponderada, obtendo como resultado o Valor de Mercado para a comparación indicado no apartado 8.

Valor de mercado adoptado por 02/2016 (€/m2 construído)

Valor de mercado, en comparación

 

 

1.187

Valor de mercado aprobada

   

1.187

Coeficiente resultante do mercado

 

 

1,15

 

A presente avaliación non cumpre os requisitos para o ECO-805-2003, polo que se regula a avaliación de determinadas entidades financeiras.

 

9.3 Valor Legal Máximo.-

Non calculado, xa que a partir da documentación que foron prestados e a inspección visual, non se segue que o inmoble está suxeita a un réxime de protección pública.

10.- VALOR DE AVALIACIÓN.-

 

De acordo cos fins anteriormente mencionados, para o cal temos solicitado a avaliación, os criterios e métodos de avaliación utilizados, con análise da documentación que nos trouxera, e con controis que temos realizado, é a nosa opinión de que na data da visita a propiedade, o Valor de avaliación do mesmo é:

O VALOR de VENDA DO EDIFICIO na 02/ 2016 é:

Negociables co director, dependendo do interese total ou parte do inmoble para ser razón para a expostos.

 

 

 

 

E para tomar as medidas fins é emitida en febreiro de 2.016.

 

Fdo.: Carlos Hellín Armengol

Arquitecto

 

 

 

PLANO DE SITUACIÓN.-

                                  

<

Reviews

Non hai avaliacións das clientas polo momento.

Write a review

Bens do patrimonio. Zafra. Badajoz.

Bens do patrimonio. Zafra. Badajoz.

A propiedade este é un edificio único, que está composto polos seguintes elementos:

Local comercial 1: comercial 2: Casa: Oficina:

Superficie catastral: 383,00 m2.

Superficie rexistro: 379,50 m2.

Superficie planos previstos: 432,77 m2.

Superficie aprobou: 432,77 m2.

Avaliacion e Valoracion

¿Por que ter un profesional especializado para avaliar os seus obxectos de arte e xoias ?, Ou garantir que a compra do seu clásico soño é no estado onde indicado.

A partir da experiencia de Artsvalua SL, que o ano que celebra 7 anos como unha empresa con máis de 685.000 visitas, aínda que os nosos profesionais teñen unha riqueza de máis de 25 anos na industria, escolar, e asociado coas entidades nacionais máis notorios peritación e prezos: IGE, JORGC, CCB, ANTPM, queremos ecoar a importancia de ter un profesional especializado e especializado para as seguintes situacións:

    
Inventar e valorar cada unha das pezas en caso de herdanza. Xa que facilita a tarefa familiar de distribución de bens, ademais de aclarar esta cuestión e que teñen valor no mercado, as pezas que o falecido foi preciosas ao longo da súa vida.
    
Valorar os obxectos antes do seguro doméstico. Xa que ás veces necesitamos actualizar o seu valor tanto ao alto coma ao baixo.
    
Defender o valor da nosa obra de arte ante a administración da xustiza. Por roubo ou dano causado por axentes externos ou por vítimas dunha farsa.
    
Dar valor e significado cunha boa catalogación a unha extensa colección.
    
Para dar unha información veraz, catalogado e comprobado antes de facer unha compra-venda, tanto os obxectos de arte e xoias ou motor clásico.
    
Para a disciplina de xoias, as pedras que compoñen unha xoia, son naturais, en caso de pedras ou xemas foron tratados ou modificados por outros que imitan Original natural. E se o metal é ouro ou outro, que por suposto neste sentido cambia o valor.


ARTSVALUA S.L. Ten un servizo en liña para acelerar a súa venda avaliacións totalmente independentes, se desexado polo cliente pode utilizar as nosas instalacións de web para facer propaganda das súas pezas baixo unha pequena comisión só en caso de venda.

6 other products in the same category

Close